Segregator #KeepTheValue

23/12/2020

Segregator #KeepTheValue

W tym roku, pomimo zawirowań, udało nam się wdrożyć wiele nowych działań i projektów. Jednym z najważniejszych jest program #KeepTheValue, który edukuje na temat utrzymania wartości rezydualnej Ferrari. W ramach tego projektu stworzyliśmy szereg narzędzi ułatwiających każdemu właścicielowi ochronę tej wartości, a także przystąpienie do programów budowania wartości kolekcjonerskiej w ramach Ferrari SpA.

Jednym z takich narzędzi jest skórzany, indywidualnie zaprojektowany segregator, w którym właściciel może archiwizować i gromadzić całą dokumentację dotyczącą samochodu, a także tworzyć dalszą jego historię. Taka teczka, w momencie odsprzedaży samochodu będzie poświadczeniem autentyczności i rzetelności prowadzenia historii serwisowej danego auta, co jest bezcennym źródłem wiedzy dla przyszłego właściciela i solidną podstawą wyceny dla obecnego.